Blog perkongsian maklumat dan isu semasa terkini

Bahaya Menjadi Penjamin Pinjaman

Pada kali ini topik yang dibincangkan berkaitan menjadi penjamin kepada apa sahaja sebarang pinjaman yang akan dibuat. Nasihat saya berhati-hati jika bersetuju menjadi penjamin kepada rakan-rakan dan saudara-mara dan kepada yang ingin membuat pinjaman janganlah salah angapan  kepada rakan-rakan dan sudara-mara kita yang tidak mahu untuk menjadi penjamin kerana mereka tahu resiko yang bakal di hadapi di masa akan datang.

Mari kita lihat  akibat dan keperluan penting untuk menjadi penjamin. Anda mungkin diminta oleh ahli keluarga atau kawan untuk menjadi penjamin bagi pinjaman mereka. Baik fikirlah dengan berhati-hati sebelum anda membuat sebarang keputusan kerana sebagai penjamin pinjaman, sekiranya peminjam gagal atau enggan membuat bayaran, anda adalah terikat dari segi undang-undang untuk membayar balik pinjaman tersebut. Sekiranya anda setuju menjadi penjamin, pastikan sudah memahami ciri jaminan tersebut dan kesannya 

Kenapa penjamin diperlukan oleh Institusi Kewangan ?
 
Biasanya, menjadi penjamin adalah satu budi untuk rakan atau ahli kekeluargaan dan ia bukanlah satu kesempatan untuk pelaburan. Ia tidak mempunyai potensi untuk mendapatkan sifar keuntungan dari segi kewangan secara jujurnya. Namun begitu, Institusi kewangan ingin memerlukan jaminan agar dapat melindungi pelaburan mereka sekiranya terdapat peminjam yang gagal membayar bayaran balik yang telah ditetapkan. Keadaan ini telah menunjukkan kekurangan pengetahuan terhadap penjamin yang mengenai mereka mempunyai tanggungjawab kepada peminjam secara sah.

Bahaya Menjadi Penjamin
Bahaya Menjadi Penjamin

Bacalah sekiranya anda adalah seorang penjamin.

Apakah yang Anda Perlu Mengenai Tentang Penjamin?

Penjamin telah terikat dengan kontrak sah yang menyatakan tanggungjawab anda untuk membayar hutang sekiranya peminjam gagal membuat bayaran. Ia adalah sangat penting bahawa penjamin dapat memahami apakah maksud yang sebenarnya! Terdapat beberapa langkah awal digalak digunakan seperti mendapatkan nasihat daripada peguam anda agar dapat mengurangkan risiko meskipun anda perlu membayar yuran guaman diri sendiri.  

Ia adalah benar bahawa sesiapa pun boleh menjadi penjamin tetapi mestilah memenuhi beberapa tuntutan undang-undang. Berikut adalah:
  • Berumur 18 tahun ke atas
  • Tidak berada dalam keadaan bankrap
  • Mesti mempunyai keupayaan mental agar dapat memahami dokumen jaminan
  • Mesti sanggup menerima syarat tanpa terdapat tekanan dari rakan sebaya
Terdapat beberapa perlindungan akan diberikan kepada penjamin. Sekiranya peminjam gagal membuat bayaran, institusi kewangan tidak mempunyai hak untuk melaksanakan sesuatu tindakan kepada penjamin kecuali jika peminjam memintakan. Penjamin tidak akan mempunyai obligasi setelah membuat bayaran hutang yang akhir.

 
Bahaya Menjadi Penjamin
Fizo pun terkena akibat menjadi penjamin

Apakah Hak dan Tanggungan Anda?

Penjamin haruslah berwaspada dengan hak perundangan yang berkenaan kepada mereka sebelum dan selepas menandatangani kontrak. Mereka dibenar untuk mendapatkan salinan surat jaminan dan dokumen lain yang berkaitan sebagai bukti perjanjian. Dokumen ini boleh dijadikan sebagai bukti sekiranya terdapat kes tuduhan.

Ia juga berguna untuk mendapatkan maklumat yang mengenai dengan baki tertunggak akaun peminjam untuk mengekalkan tab mereka. Ingatlah bahawa walaupun mereka adalah individu yang anda mempercayai, ia tidak salahnya untuk mengambil langkah tambahan. Hak untuk   mendapatkan maklumat boleh dilaksanakan sekiranya terdapat persetujuan daripada peminjam.   Anda perlulah berwaspada jika akses dinafikan. 

Seperti yang disebutkan sebelum ini, ia hanyalah kekurangan potensi untuk menjadi penjamin. Anda tidak akan mendapatkan rekod kredit yang baik walaupun peminjam berjaya membayar pinjaman. Malah, penilaian kredit yang buruk akan membataskan pelaburan pada masa depan. Jika terdapat sebarang keraguan dan anda ingin menamatkan perjanjian jaminan, anda bolehlah melaksanakan hak anda untuk meminta peminjam membayar semua pinjaman agar dapat melepaskan semua tanggungan. Walau bagaimanapun, terma-terma dan syarat-syarat mungkin akan berbeza.   

Dokumen akan menentukan sebarang setakat tanggungan penjamin. Oleh itu, ia adalah sangat penting bahawa penjamin mestilah menyedari apa kesan yang akan ditanggung oleh mereka pada masa akan datang.    

Apakah yang Boleh Dilakukan dan Tidak Boleh Dilakukan?

Prinsip-prinsip yang emas adalah tidak menandatangani dokumen yang tidak dapat difahami dengan jelas apabila melibatkan sebarang perjanjian. Undang-undang tidak akan menerima sebarang justifikasi yang tidak diperbadankan dalam dokumen. Sesetengah individu mungkin akan rasa wajibnya untuk menjadi penjamin kepada ahli keluarga mereka tetapi fakta adalah mereka telah memandang keupayaan yang terlalu tinggi untuk membantu. Anda mestilah tidak bersetuju sekiranya terdapat kes yang akan menimbulkan keraguan terhadap keupayaan peminjam atau anda sendiri tidak mempunyai keupayaan untuk membayar pinjaman jika peminjam gagal membayar pinjaman.

Beberapa butiran haruslah dimasukkan agar dapat mengelakkan kelemahan tentangan sebelum menandatangani dokumen. Sekiranya anda tidak sengaja menjadi penjamin seseorang, terdapat beberapa butiran yang harus penjamin memberi perhatian adalah jumlah maksimum yang akan dijamin, terma-terma dan syarat-syarat pinjaman, tandatangan daripada semua penjamin bersama dan nama penjamin.

Bahaya Menjadi Penjamin
Resiko menjadi penjamin

Soalan yang Kerap Ditanya
 
S: Adakah penjamin dikena bertanggung kepada amaun yang dinaikkan jika peminjam minta meningkatkan jumlah pinjaman daripada institusi kewangan?

J: Tidak. Amaun yang ditambahkan memerlukan jaminan yang berasingan dengan andaian institusi kewangan memberikan ini dan ini adalah secara mengikuti hak undang-undang. Anda mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak jika peminjam meminta anda menjadi penjamin lagi.

S: Adakah saya akan berada dalam keadaan bankrap sekiranya peminjam gagal untuk membayar balik pinjaman? 

J: Ya. Institusi kewangan boleh mengambil tindakan kebankrapan terhadap anda untuk menyelesaikan hutang jika hutang tersebut adalah sama dengan atau lebih daripada RM 30,000 sebagaimana yang ditetapkan oleh Akta Kebankrapan 1967.     


Menjadi penjamin kepada ahli keluarga atau rakan merupakan salah satu cara daripada mereka. Ia adalah mesti untuk membantu orang yang memerlukan bantuan tetapi terdapat had untuk segala-galanya. Penjamin haruslah mengetahui keupayaan mereka sebelum bersetuju dengan sebarang dokumen secara sah. Jadi, anda mestilah fikir secara teliti dan bijak sebelum menjadi seseorang penjamin.      

Bahaya Menjadi Penjamin
Bahaya Menjadi Penjamin

Ingat


Pastikan anda tidak menandatangani dokumen kosong atau borang yang tidak lengkap. Jangan menjadi penjamin kepada orang yang anda sangsi akan kemampuannya membayar balik pinjaman. Sedar akan tanggungjawab yang perlu anda hadapi sekiranya terdapat pindaan yang dibuat kepada terma dan syarat pinjaman. 

Bukanlah mudah sekiranya anda ingin menarik diri sebagai penjamin. Namun demikian, keputusan terletak kepada institusi kewangan berkenaan, yang mungkin setuju dengan penarikan diri anda dengan syarat bahawa anda perlu membuat pembayaran penuh baki pinjaman. Ingat! Sekiranya peminjam meninggal dunia dan tidak ada sumber alternatif, institusi kewangan berhak menuntut bayaran daripada penjamin.

NASIB PENJAMIN APABILA PEMINJAM GAGAL MENJELASKAN BAYARAN

Penjamin sering mangsa apabila peminjam gagal membuat bayaran balik pinjaman yang dibuat daripada institusi kewangan.

Penjamin dibahagikan kepada dua iaitu penjamin korporat dan penjamin sosial. Orang yang menjadi penjamin sosial adalah orang biasa yang menjalani kehidupan biasa. Biasanya penjamin sosial ialah orang yang menjadi penjamin untuk menolong ahli keluarga sendiri atau kawan mereka bagi pembelian kereta, rumah atau biasiswa tanpa mempunyai kepentingan kewangan.

Jika penjamin sosial menjadi penjamin kepada peminjam yang gagal membuat pembayaran balik kepada institusi kewangan, mereka akan terperangkap di tangan institusi kewangan kerana mereka terikat dengan undang-undang semasa tandatangan dokumen pinjaman sebagai penjamin.
Penjamin bermakna jika apa-apa terjadi atau apabila peminjam gagal melaksanakan tanggungjawab, maka penjamin bertanggungjawab ke atas segala pinjaman tersebut.

Adakalanya penjamin tidak tahu tentang kesan menjadi penjamin kepada peminjam yang tidak bertanggungjawab. Mereka beranggapan bahawa tanggungjawab mereka hanya sekadar menandatangani dokumen pinjaman bagi menolong peminjam untuk mendapatkan pinjaman.

Terdapat juga penjamin yang tidak tahu bahawa mereka telah dikenakan tindakan oleh institusi kewangan akibat daripada kegagalan peminjam tersebut membuat bayaran kepada institusi kewangan. Mereka tidak menerima sebarang surat daripada pihak institusi kewangan apabila hendak mengambil tindakan undang-undang seperti senarai hitam nama atau mengambil tindakan kebankrapan. Mereka hanya mengetahui kedudukan mereka apabila permohonan pinjaman kewangan mereka tidak diluluskan disebabkan nama mereka sudah disenaraihitamkan.

Akibat daripada masalah tersebut, ramai penjamin yang tidak dapat menjalankan kehidupan mereka seperti biasa. Mereka tidak dapat membeli rumah, kereta atau apa sahaja yang melibatkan pinjaman institusi kewangan. Ada juga penjamin yang dianiayai  oleh ahli keluarga tersendiri dengan tidak membuat bayaran pinjaman dan penjamin tersebut terpaksa membuat bayaran bagi mengelakkan namanya disenaraihitamkan.

Jika seseorang menjadi penjamin, mereka harus mengetahui kesan negatif jika peminjam gagal membuat bayaran. Penjamin tidak boleh berprasangka baik bahawa peminjam adalah seorang yang jujur dan akan melaksanakan tanggungjawabnya.

Penjamin bertanggungjawab untuk menentukan peminjam sentiasa membuat bayaran. Ini boleh dirujuk dengan institusi kewangan untuk mendapatkan status bayaran pinjaman balik oleh peminjam. Jika mengetahui bahawa peminjam gagal membuat bayaran, penjamin boleh membuat tindakan yang tepat dan cepat sebelum pihak institusi mengambil tindakan undang-undang.

Kebanyakan penjamin akan marah terhadap institusi kewangan apabila tindakan undang-undang diambil ke atas mereka kerana mereka merasakan mereka tidak bersalah atau tiada kaitan dengan mereka. Mereka juga tidak bekerjasama dengan institusi kewangan atau tidak mempedulikan tindakan undang-undang yang akan diambil nanti.

Bagaimanakah institusi kewangan boleh mengelak masalah penjamin?
Institusi kewangan boleh mengubah cara memberikan pinjaman tanpa perlu ada penjamin. Institusi kewangan juga harus menyelidik kedudukan kewangan atau harta benda peminjam sebelum memberi pinjaman.  

Jika peminjam meninggal dunia, institusi kewangan patut menggunakan kaedah alternatif seperti menjual harta-benda peminjam sebelum mengambil tindakan ke atas penjamin.

Akta Kebankrapan 1967 juga melindungi penjamin sosial yang terpaksa menanggung beban sehingga dikenakan tindakan kebankrapan kerana kegagalan peminjam dalam pembayaran pinjaman. Mengikut Akta Kebankrapan, institusi kewangan perlu mengesan peminjam terlebih dahulu. Sekiranya gagal atau tidak dapat dihubungi, barulah tindakan boleh diambil ke atas penjamin sosial.

Deivigarani Krishna
Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional (NCCC)

Bahaya Menjadi Penjamin
Pastikan anda tidak menandatangani dokumen kosong atau borang yang tidak lengkap

 share info untuk mereka yang akan menjadi penjamin.

https://loanstreet.com.my/ms/pusat-pembelajaran/risiko-dihadapi-sebagai-penjamin.my
http://www.akpk.org.my/happenings/news/press-release/id/332/berhati-hati-jadi-penjamin
http://www.konsumerkini.net.my/v1/index.php/berita-terkini/keselamatan/727-nasib-penjamin-apabila-peminjam-gagal-menjelaskan-bayaran

RANDOM POSTS